Vi garanterar den svenska betalmarknaden.

Bankgirot - en avgörande länk i det finansiella systemet

Hållbart arbetsliv

Livet på Bankgirot

Bankgirots värdeord

Bankgirots starka företagskultur och tydliga värderingar är viktiga för att våra medarbetare ska trivas och utvecklas. På Bankgirot arbetar vi aktivt för att våra värderingar ska vara en naturlig del i hur vi förhåller oss till varandra, våra kunder och en snabbrörlig omvärld. De guidar oss också i hur vi fattar beslut. Värderingarna lägger grunden för ett hållbart arbete.

Stockholm

Jobbar du redan på Bankgirot AB?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@bankgirot.se