Bankgirot AB

Vi garanterar den svenska betalmarknaden.

Bankgirot - en avgörande länk i det finansiella systemet

Hållbart arbetsliv

Livet på Bankgirot

Bankgirots värdeord

Bankgirots starka företagskultur och tydliga värderingar är viktiga för att våra medarbetare ska trivas och utvecklas. På Bankgirot arbetar vi aktivt för att våra värderingar ska vara en naturlig del i hur vi förhåller oss till varandra, våra kunder och en snabbrörlig omvärld. De guidar oss också i hur vi fattar beslut. Värderingarna lägger grunden för ett hållbart arbete.

  • AFFÄRSMÄSSIG - Vi känner våra kunder och marknaden väl. Vi söker ständigt nya affärsmöjligheter. Vi har en resultatinriktad hållning till affären och ser vinsten i de goda och långsiktiga affärsrelationerna. Vi är stolta över vår kompetens och håller vad vi lovar.

  • ANSVARSFULL - Vi agerar pro-aktivt för att den svenska infrastrukturen för betalningar – den svenska betalmarknaden - alltid ska fungera. Vi är uppmärksamma på risker och agerar utifrån både kunskap och tillit. Vi kan våra åtaganden, regelverk och den lagstiftning som gäller för bolaget.

  • ÖPPEN - Vi är nyfikna på nya idéer och delar med oss av kunskap och erfarenheter, likväl inom bolaget som med kunder och partners. Vi samarbetar för att utnyttja alla våra kompetenser och söker relationer som kan bidra till affärsnyttan. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och är trygga i att ge och ta konstruktiv feedback.

Stockholm

Jobbar du redan på Bankgirot AB?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@bankgirot.se